ПОДОБРЯВА ВСИЧКИ
ПАРАМЕТРИ НА СПЕРМАТА

« Подобряването на качеството на спермата изисква повече от промяна на начина на живот »

КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ от 2012 г.

Подобряване на всички параметри на спермата (в %) след 3 месеца прием на Profertil® в сравнение с промяна на начина на живот

e-SPEN Logo

Брой пациенти:
n = 205
(група на PROFERTIL®:
n = 132; контролна група: n = 73)

Публикация:
e-SPEN, том 7, издание 1, февруари 2012, P. e50-e53.

В групата с прием на PROFERTIL® (в сравнение с контролната група) всички параметри на спермата значително се подобряват след 3 месеца:
  • значително подобряване на всички параметри на спермата в сравнение с наблюдаваната промяна в начина на живот;
  • подобряване на всички параметри на спермата, необходими за успешно зачеване и бременност.

Контролирано проучване от 2012 г.; Подобряване на качеството на спермата след добавяне на микронутриент; Imhof M. et al.; публикувано в e-SPEN, том 7, издание 1, февруари 2012 г.; пациенти (n = 205): група на PROFERTIL®: n = 132, контролна група: n = 73; критерии за включване: ≥ 1 година субфертилитет и ≥ 2 патологични спермални анализи; критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции. Процент на забременяемост в контролната група = 15.07%

Пилотно проучване: доказателство за концепция. Брой пациенти: n = 120

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%