РОЛЯ НА МЪЖА

КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИ МЪЖА?

Както се казва в старата поговорка, „В живота човек трябва да създаде дом, да посади дърво и да отгледа дете.” Първите две цели са сравнително лесни за постигане. Да имаш дете, обаче, е мечта, която е трудна и дори невъзможна за постигане за все повече хора в днешния свят.

Все по-малко деца се раждат в световен мащаб поради различни причини. Понастоящем 10-15 % от всички двойки по света са бездетни не по свое желание. Причините за инфертилитета са разпределени поравно между жените („женския фактор”) и мъжете („мъжкия фактор”), т.е. 50:50, комбинация от двете.

„МЪЖКИЯТ ФАКТОР“ – PROFERTIL® ПОМАГА

В 40 до 90 % от случаите причината за мъжкия инфертилитет е дефицитното производство на сперма. Проучванията показват значително намаляване на броя на сперматозоидите (с 58 %) през последните 50 години. 1,2

Анализът на над 100 публикувани проучвания показва значителна тенденция на намаляване на плътността на спермата през последните 60 години, особено в САЩ и Европа/Австралия (-1-3 % годишно). 3,4

Въпреки че при жените има многобройни възможности за медицинско лечение, като например инвитро оплождане (IVF), при мъжете възможностите за подобряване на техния решаващ фактор – качеството на спермата – са твърде ограничени.

1 Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2 Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
3 Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4 Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.

PROFERTIL® е единственият тестван и патентован продукт, който допринася за оптимизиране на качеството на спермата, като предлага ефективен подход към мъжкия инфертилитет. Многобройни клинични проучвания са потвърдили ефективността на специфичната формула, използвана в PROFERTIL®.