НАМАЛЯВА
ДНК-ФРАГМЕНТАЦИЯТА

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%