OGRANICZA
FRAGMENTACJĘ DNA

»Istotne ograniczenie fragmentacji DNA w plemnikach«

BADANIE DNA z 2021

Ograniczenie fragmentacji DNA w plemnikach (indeks DFI w %) po 3 miesiącach podawania PROFERTIL®

Liczba pacjentów:
n = 339
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 162;
grupa kontrolna: n = 177)

Unikatowy, opatentowany skład preparatu PROFERTIL®
  • Istotnie ogranicza fragmentację DNA plemników w porównaniu z grupą kontrolną
  • Wskaźnik ciąż 41,3% w podgrupie PROFERTIL® DFI > 15% w porównaniu z 22,9% w grupie kontrolnej
  • Wskaźnik ciąż 41,3% w grupie PROFERTIL® w porównaniu z 15,3% w grupie kontrolnej (cała populacja badana)

DNA-Study 2021; The effect of micronutrient supplementation on spermatozoa DNA integrity in subfertile men and subsequent pregnancy rate; Lipovac M. et al.; published in Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6); patients (n = 339): PROFERTIL® group: n=162, control group n=177. 

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%