CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE
NA ZDROWIE PLEMNIKÓW

Ruchliwość plemnikówStopień ruchliwości plemników to istotny czynnik związany ze skutecznym przemieszczaniem się przez drogi rodne kobiety. Jeżeli plemniki nie są wystarczająco szybkie, obumrą przed dotarciem do komórki jajowej.
Ruchliwość można podzielić na 3 kategorie:
• ruch postępowy (progressive motility, PR) – ruch do przodu;
• ruch niepostępowy (non-progressive motility, NP) – ruch w miejscu (okrężny);
• brak ruchliwości – plemniki nie poruszają się.

Ruchliwość uznaje się za prawidłową, jeżeli ponad 32% plemników to plemniki poruszające się ruchem postępowym.
Liczba plemnikówW ocenie płodności liczba i stężenie plemników pełnią rolę prognostyczną i diagnostyczną. Na podstawie oceny liczby i stężenia można określić ilość plemników przekazywanych podczas stosunku. Umożliwia to dalszą ocenę produkcji nasienia, zapasów nasienia w najądrzach oraz żywotności plemników w układzie transportu nasienia.
Morfologia 
(budowa)
Budowa plemników ma decydujące znaczenie w ocenie płodności. Wynika to z faktu, iż kształt plemnika wpływa na jego zdolność do dotarcia do komórki jajowej i wniknięcia w nią. Morfologię ludzkich plemników można oceniać podstawie różnych kryteriów, a nieprawidłowości w budowie główki, części środkowej i witki są inaczej klasyfikowane. Morfologię uznaje się za prawidłową, jeżeli ponad 4% plemników ma prawidłowy kształt.
ŻywotnośćW celu oceny żywotności analizuje się odsetek żywych plemników w ejakulacie.

NISKA JAKOŚĆ NASIENIA

OLIGOZOOSPERMIA

(zbyt mała liczba plemników w ejakulacie) na skutek:

Ograniczone wytwarzanie

Przyczyny:

 • stres
 • zakażenia
 • zaburzenia hormonalne
 • cukrzycy
 • zabieg chirurgicznego usunięcia nowotworu
 • nieprawidłowości umiejscowienia
 • czynniki genetyczne i środowiskowe
 • nadużywanie alkoholu lub narkotyków

Zaburzenia transportu nasienia

Przyczyny:

 • Istan zapalny
 • żylaki powrózka nasiennego (żylaki naczyń żylnych)
 • zaburzenia genetyczne

W kilku badaniach wykazano poprawę wszystkich parametrów nasienia wpływających na płodność (w tym liczby plemników i objętości ejakulatu) po stosowaniu preparatu PROFERTIL® przez co najmniej trzy miesiące.

NISKA RUCHLIWOŚĆ

ASTENOZOOSPERMIA

(plemniki w ejakulacie nie są wystarczająco ruchliwe)

Badania wielokrotnie wykazały, że przyjmowanie preparatu PROFERTIL® przez co najmniej trzy miesiące poprawia ruchliwość plemników. W szczególności zwiększa się odsetek plemników poruszających się do przodu, co w istotny sposób warunkuje dotarcie plemnika do komórki jajowej i jej zapłodnienie.

ZESPÓŁ OAT

OLIGOASTHENOTERATOZOOSPERMIA

zmiany patologiczne w zakresie trzech parametrów nasienia

Trzy elementy zespołu OAT:

 • zbyt mała liczba plemników (oligo)
 • zbyt niska ruchliwość plemników (asteno)
 • zbyt wysoka liczba plemników o nieprawidłowej budowie (terato)

Przyczyny zespołu OAT

 • nieprawidłowe umiejscowienie jądra
 • żylaki powrózka nasiennego
 • nieprawidłowości chromosomowe
 • zaburzenia hormonalne
 • zakażenia
 • leki
 • spożywanie alkoholu/stosowanie narkotyków

W badaniach wielokrotnie wykazano, że preparat PROFERTIL®zdecydowanie poprawia wszystkie parametry nasienia wpływające na płodność oraz zwiększa szanse na skuteczne zajście w ciążę. Jak dotąd żaden inny skład nie zapewnia wskaźnika ciąż na poziomie Ø 26–41%.

Na zespół OAT składają się niska liczba plemników, niska ruchliwość plemników i nieprawidłowa budowa plemników, dlatego preparat PROFERTIL® może w znaczący sposób wpłynąć na poprawę płodności.

PROFERTIL: Unbeaten pregnancy rate.

PĘKNIĘCIE NICI DNA

USZKODZENIE INFORMACJI GENETYCZNYCH

Podczas rozwoju zarodka informacje genetyczne są przekazywane nowoutworzonym komórkom w procesie podziału komórek. Jednak w przypadku pęknięć nici DNA (jeżeli informacje genetyczne zostaną „przerwane” lub „uszkodzone”) nowoutworzone komórki będą niekompletne i nie będą działać prawidłowo, na skutek czego zarodek obumrze. Podczas podziału komórki DNA jest prowadzone jak pociąg po torach. W przypadku uszkodzenia DNA brakuje części „torów”, przez co pociąg z informacjami genetycznymi się wykoleja.

Zadaniem plemników jest bezpieczne przetransportowanie nośnika informacji genetycznych, DNA, do komórki jajowej. Im więcej pęknięć nici DNA, tym trudniej plemnikom wykonać swoje zadanie. Dostępne są różne metody oceny uszkodzeń DNA (wskaźnika fragmentacji). 

Wiadomo, że niepłodność męska jest również związana z uszkodzeniami materiału genetycznego. Im wyższa liczba plemników z uszkodzonym DNA, tym niższe prawdopodobieństwo skutecznego zajścia w ciążę. Preparat PROfertil® może mieć szczególnie korzystne działanie w przypadku mężczyzn w wieku powyżej 35 lat, ponieważ w tym wieku ryzyko uszkodzenia DNA znacząco wzrasta. Uszkodzenia DNA związane z wiekiem mogą wiązać się z większą liczbą poronień1-2).

Źródła:
1) Galaviz-Hernandez et al., Frontiers in Physiology 2019.
2) Sartorius et al., Human Reprod. 2010.

Dwa badania kliniczne wykazały, że preparat PROFERTIL® może zapobiegać uszkodzeniom DNA. U 74,6% mężczyzn stosujących preparat PROFERTIL® przez trzy miesiące doszło do istotnego wzrostu nieuszkodzonego DNA plemników. 

N. Phillips, L. Taylor, G. Bachmann. Maternal, infant and childhood risks associated with advanced paternal age: The need for comprehensive counseling for men. Maturitas, 2019; 125: 81 DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.03.02