TERAZ WIDZĘ TO
WYRAŹNIE

SPERMIOGRAM

PRZED
PO

Spermiogram to ważne badanie umożliwiające ocenę płodności u mężczyzn. Ocenę przeprowadza się według wytycznych WHO. Celem badania jest dokonanie oceny plemników pod kątem ich stężenia, ruchliwości i kształtu.

W spermiogramie wykorzystuje się analizę mikroskopową ejakulatu w celu oceny płodności mężczyzny. Spermiogram stanowi wykaz wszystkich wyników uzyskanych w ramach badania plemników.

JAK UZYSKAĆ PEWNOŚĆ

Spermiogram to najważniejsze badanie oceniające płodność u mężczyzn. Próbkę nasienia pobiera się poprzez masturbację w warunkach sterylnych, najlepiej bezpośrednio w ośrodku badawczym, w celu umożliwienia szybkiego przetworzenia i analizy próbki. Ejakulat badany jest pod mikroskopem w laboratorium. Aby stwierdzić, czy przyczyną niepłodności jest mała liczba plemników, należy wziąć pod uwagę sumę różnych czynników, w tym liczbę, ruchliwość i jakość plemników. Mała liczba plemników w ejakulacie nie jest równoznaczna z bezpłodnością, ale może oznaczać, że zapłodnienie komórki jajowej może wymagać dłuższego czasu. Plemniki o ograniczonej ruchliwości albo nieprawidłowym kształcie mogą również negatywnie wpływać na zapłodnienie metodą naturalną.

Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę w przypadku przeprowadzania spermiogramu?

Spermiogram przeprowadza się po przynajmniej dwóch dniach abstynencji seksualnej.

Spermiogram kontrolny należy powtórzyć po około czterech tygodniach

Pobranie próbki poprzez masturbację jest konieczne w celu zbadania plemników.

Niezbędne jest przeprowadzenie badania przez urologa w celu wykluczenia czynników takich jak żylaki powrózka nasiennego (żylaki naczyń żylnych).

KRYTERIA WHO DOTYCZĄCE

PRAWIDŁOWYCH WYNIKÓW SPERMIOGRAMU

W ejakulacie o objętości przynajmniej 1,5 ml powinno znajdować się ponad 15 milionów plemników na mililitr płynu nasiennego. Co więcej, ponad 32% plemników powinno wykazywać
szybki ruch postępowy, a przynajmniej 4% plemników powinno mieć prawidłowy kształt.
W przypadku spełnienia tych kryteriów uznaje się, że mężczyzna jest zdolny do spłodzenia dziecka.
Oprócz uzyskania odpowiednich wyników badań plemników, ejakulat powinien zawierać nie więcej niż milion leukocytów na mililitr. Aby mieć pewność, zawsze należy dwa razy zbadać ejakulat.

Jeżeli wyniki spermiogramu wskazują na zmiany patologiczne (wartości nieprawidłowe), tj. jeżeli przynajmniej jeden z parametrów znajduje się poza zakresem określonym w normie WHO, niezbędne jest podjęcie leczenia.

Według aktualnej normy WHO w jednym mililitrze ejakulatu powinno znajdować się ponad 15 milionów plemników. Objętość ejakulatu powinna być nie mniejsza niż 1,4 mililitra.

WHO
1998
WHO
2010
Objętość ejakulatu2ml1,5ml
Całkowita ilość plemników w ejakulacie40 mill.39 mill.
Ilość plemników20 mill./ml17 mill./ml
Ruch postępowy50%32%
Żywotność plemników75%38%
Plemniki o prawidłowej budowie30%4%
Całkowita ruchliwość plemników50%40%
Wartość pH≥ 7,2 – 7,8≥ 7,2