WYJĄTKOWY
SKŁAD

»Dzięki synergizmowi działania formuła PROfertil® jest o wiele skuteczniejsza niż przyjmowanie wysokich dawek L-karnityny.«

BADANIE DOTYCZĄCE L-KARNITYNY Z 2016 R.

Istotna zmiana parametrów plemników (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®w porównaniu z grupą przyjmującą substancję w monoterapii

Liczba pacjentów:
n = 299
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 143; 
grupa kontrolna: n = 156)

Publikacja:
Reprod Biol Endocrin (grudzień 2016 r.) 14:84.

W ramach pierwszego badania prospektywnego z grupą kontrolną wykazano wyższość składu produktu PROFERTIL® (w porównaniu z wysokimi dawkami L-karnityny):
  • Istotna wyższość względem produktów z jedną substancją czynną w zakresie wpływu na liczbę plemników oraz ogólny ruch postępowy i szybki ruch postępowy
  • Zwiększa prawdopodobieństwo poczęcia dziecka metodą naturalną i w przypadku stosowania technologii wspomagających zapłodnienie, jak również prawdopodobieństwo ciąży i narodzin zdrowego potomstwa

Badanie dotyczące L-karnityny z 2016 roku; Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac i wsp.; kryteria włączenia: wiek od 20 do 60 lat; ≥ 1 rok obniżonej płodności i wynik przynajmniej jednego niedawno przeprowadzonego badania wskazujący na zmiany patologiczne nasienia (w okresie ≤ 3 miesięcy); kryteria wyłączenia: aspermia, żylaki powrózka nasiennego, azoospermia, zakażenia układu moczowo-płciowego.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%