HALO, DNA?
BEZ OBAW, DOTARŁEM 
DO RODZICÓW!

PĘKNIĘCIA NICI DNA = BRAK TRANSPORTU MATERIAŁU GENETYCZNEGO

Podczas podziału komórki DNA jest przenoszone do każdej nowej komórki, tak jak pociąg transportuje ładunek do miejsca przeznaczenia. Jeśli tory pociągu są uszkodzone, pociąg nie może dotrzeć do celu. To samo dotyczy uszkodzeń nici DNA. „Wykolei” się zarówno pociąg, jak i DNA. 

W przypadku poważnych pęknięć w nici DNA (informacja genetyczna jest „uszkodzona”, „rozerwana”), nowe komórki będą niekompletne i nie będą mogły kontynuować procesu podziału komórki. Rozwój zarodka podlega zatrzymaniu.

Czy wiesz, że pęknięcia nici DNA w nasieniu

… są związane z ryzykiem poronienia?

> DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podczas podziału komórki DNA jest przenoszone do każdej nowej komórki, tak jak pociąg transportuje ładunek do miejsca przeznaczenia. Jeśli tory pociągu są uszkodzone, pociąg nie może dotrzeć do celu. To samo dotyczy uszkodzeń nici DNA. „Wykolei” się zarówno pociąg, jak i DNA.

W przypadku poważnych pęknięć w nici DNA (informacja genetyczna jest „uszkodzona”, „rozerwana”), nowe komórki będą niekompletne i nie będą mogły kontynuować procesu podziału komórki. Rozwój zarodka podlega zatrzymaniu.

Źródło: Sedo C.A. et al.; JBRA Assist Reprod. 2017;21(4):343-350.

PLEMNIKI 
NIE MOGĄ SIĘ SAME NAPRAWIĆ

Zadaniem plemników jest bezpieczne przetransportowanie zapakowanego nośnika informacji genetycznych (DNA) do komórki jajowej. Im więcej pęknięć nici DNA, tym trudniej plemnikom wykonać ich zadanie.

Źródło: Cohen-Bacrie P. i wsp.; Fertility & Sterility 2009, 19(5): 1801–1805.

ZALECANY 
DLA PRZYSZŁYCH OJCÓW 35+

DNA strand
DNA strand

Dostępne są różne procedury testowe do wykrywania pęknięć nici DNA (wskaźnika fragmentacji) w nasieniu. Jednak jako standard zaleca się, aby wszyscy przyszli ojcowie w wieku 35+ przyjmowali PROFERTIL® ze względu na zwiększoną częstość występowania fragmentacji DNA u osób w wieku powyżej 35 lat.

Dostępne są różne procedury testowe do wykrywania pęknięć nici DNA (wskaźnika fragmentacji) w nasieniu. Jednak jako standard zaleca się, aby wszyscy przyszli ojcowie w wieku 35+ przyjmowali PROFERTIL® ze względu na zwiększoną częstość występowania fragmentacji DNA u osób w wieku powyżej 35 lat.

Obecnie wiadomo, że niepłodność męska idzie w parze z uszkodzeniami materiału genetycznego. Większa liczba komórek z uszkodzonym DNA oznacza bardziej uszkodzony materiał genetyczny. Bardziej uszkodzony materiał genetyczny to mniejsze szanse na pomyślną ciążę.

Obecnie wiadomo, że niepłodność męska idzie w parze z uszkodzeniami materiału genetycznego. Większa liczba komórek z uszkodzonym DNA oznacza bardziej uszkodzony materiał genetyczny. Bardziej uszkodzony materiał genetyczny to mniejsze szanse na pomyślną ciążę.

Źródła:
Cohen-Bacrie P. et al.; Fertility and Sterility 2009;91(5):1801-5.
Sartorius G.A. et al.; Human Reprod. 2010;16(1):65-79.
Plastira K. et al.; J Assist Reprod Genet. 2007;24(10): 437-443.

WSPIERA NA
DRODZE KU CIĄŻY

Podwójnie potwierdzony pozytywny wpływ na DNA plemników

Zdolność preparatu PROFERTIL® do ochrony DNA przed uszkodzeniem została udowodniona w 2 badaniach klinicznych. Po 3 miesiącach przyjmowania preparatu PROFERTIL® 74,6% wyników badań pacjentów wykazało znaczny spadek uszkodzeń DNA plemników i istotny wzrost ilości zdrowego, nieuszkodzonego DNA plemników.

Zdolność preparatu PROFERTIL® do ochrony DNA przed uszkodzeniem została udowodniona w 2 badaniach klinicznych. Po 3 miesiącach przyjmowania preparatu PROFERTIL® 74,6% wyników badań pacjentów wykazało znaczny spadek uszkodzeń DNA plemników i istotny wzrost ilości zdrowego, nieuszkodzonego DNA plemników.

Źródła:
Lipovac M. et al.; EMJ Urol. 2014;1:60-65.
Lipovac M. et. al.; Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6).

Sperm DNA Fragmentation and Miscarriage – Dr. Helena Lim Yun Hsuen