ROLA MĘŻCZYZNY

CO MOŻE ZROBIĆ MĘŻCZYZNA?

Jak mówi stare powiedzenie „Mężczyzna w swoim życiu musi zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić dziecko”. Pierwsze dwa zadania stosunkowo łatwo zrealizować. Jednak spłodzenie dziecka to marzenie, które dla coraz większej liczby mężczyzn jest trudne albo wręcz niemożliwe do zrealizowania w dzisiejszym świecie.

Na całym świecie z różnych przyczyn rodzi się coraz mniej dzieci. Obecnie około 10–15% par na świecie pozostaje bezdzietne wbrew swojej woli. Przyczyny niepłodności występują na równi u kobiet („czynnik kobiecy”) i mężczyzn („czynnik męski”), tj. w stosunku 50:50, stanowią połączenie obydwu czynników.

«CZYNNIK MĘSKI»
PROFERTIL® POMAGA

W 40–90% przypadków przyczyną niepłodności męskiej są zaburzenia wytwarzania nasienia. Badania wykazały znaczny, wynoszący 58%, spadek w liczbie plemników w ciągu ostatnich 50 lat. 1,2

Analiza ponad 100 opublikowanych badań wykazała znaczącą tendencję spadkową w gęstości nasienia w ciągu ostatnich 60 lat, szczególnie w Stanach Zjednoczonych i Europie/Australii (1–3% rocznie). 3,4

Podczas gdy kobiety mogą korzystać z licznych możliwości leczenia, na przykład zapłodnienia in vitro (IVF), dostępne dla mężczyzn opcje umożliwiające poprawę kluczowego w ich przypadku czynnika – jakości nasienia – są mocno ograniczone.

1 Imhof M., Matthai C., Huber J.C. Einsatz von Profertil® zur Therapie des „male factors“ und Verbesserung des Spermiogramms; Gyn-Aktiv 2007;2:68.
2 Sinclair S. Male infertility: nutritional and environmental considerations; Altern Med Rev 2000; 5(1):28-38.
3 Sween S.H., Elkin E.P., Fenster L. The question of declining sperm density revisited: An analysis of 101 studies published 1934-1996; Environmental Health Perspectives 2000; 108 (10).
4 Carlsen E., Giwercman A., Keiding N., Skakkebaek N. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years; Br Med J 1992; 305:609-61.

PROFERTIL® to jedyny przebadany i opatentowany produkt, który przyczynia się do optymalizacji jakości nasienia, oferując skuteczne podejście do niepłodności męskiej. Prowadzone na szeroką skalę badania kliniczne potwierdziły skuteczność składu preparatu PROFERTIL®.