POPRAWA JAKOŚCI
NASIENIA

»Istotne zwiększenie ochrony przed fragmentacją DNA plemników«

BADANIE DNA 2014

Poprawa jakości nasienia na podstawie wyniku testu SHBA, oceniającego wiązanie plemników z kwasem hialuronowym po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

European Medical Journal Logo

Liczba pacjentów:
n = 107
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 67, 
grupa kontrolna: n = 40);

Publikacja:
EMJ Urol. May 2014;1:60-65.

Wyniki wskazują, że produkt PROFERTIL® może:
  • zwiększać możliwość udanego zapłodnienia i zajścia w ciążę;
  • pomagać w zapobieganiu powtarzającym się poronieniom 1);
  • wywierać pozytywny wpływ na rozwój zarodka 2);
  • zwiększać prawdopodobieństwo poczęcia w przypadku stosowania technologii wspomagających zapłodnienie 1) 2).

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

Badanie dotyczące DNA z 2014 roku; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al.; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%