ПОДОБРЯВА
КАЧЕСТВОТО НА СПЕРМАТА

« Значително подобряване на защитата срещу фрагментация на ДНК на сперматозоидите »

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2014 г.

Подобряване на качеството на спермата, оценено чрез способността за свързване съгласно SHBA след 3 месеца прием на PROFERTIL®, при 19.7 % увеличение на стойността на SBHA (Sperm Hyaluronan Binding Assay – тест за свързване на сперматозоидите към хиалуронан).

Промяна на средната процентна стойност в сравнение с изходната стойност (p=0.0001)

Промяна на средната процентна стойност в сравнение с изходната стойност (p=0.0001)

European Medical Journal Logo

Брой пациенти:
n = 107
(група на PROFERTIL®:
n = 67;
контролна група:
n = 40)

Публикация:
Европейски медицински журнал – урология
(EMJ Urol.),
май 2014 г.;1:60-65.

Резултатите показват, че PROFERTIL® може:

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

ДНК проучване от 2014 г.; Повишена способност на сперматозоидите за свързване с хиалуронова киселина, което показва по-добро узряване, морфология и по-добър интегритет на ДНК след добавяне на микронутриент; Lipovac M. et al.; критерии за включване: ≥ 1 година субфертилитет, ≥ 2 патологичен спермален анализ; критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%