ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО
НА СПЕРМАТА

Подвижност на сперматозоидите Степента на подвижност на сперматозоидите е важен фактор, когато става въпрос за ефективно движение в женския генитален тракт. Ако сперматозоидите не са достатъчно бързи, те ще умрат, преди да достигнат яйцеклетката.
Подвижността се разделя на три категории:
• Прогресивна подвижност (PR) – сперматозоидите се движат бързо напред по права линия;
• Непрогресивна подвижност (NP) – сперматозоидите не се движат напред, най-често описват кръгове;
• Неподвижност – сперматозоидите не се движат.
Подвижността се класифицира като нормална, когато повече от 32 % от сперматозоидите са с прогресивна подвижност.
Брой на сперматозоидите Броят и концентрацията на сперматозоидите изпълняват както прогностична, така и диагностична функция при оценката на фертилитета. Чрез оценка на броя или концентрацията може да се определи количеството сперматозоиди, прехвърлено по време на полово сношение. Това позволява допълнителна оценка на производството на сперматозоиди, резервите от сперматозоиди в епидидима и виталността на системата за транспортиране на сперматозоиди.
Морфология
(външен вид)
Външният вид на спермата е решаващ елемент при оценката на фертилитета. Това е така, защото формата на сперматозоида може да повлияе на способността му да достигне и да проникне в яйцеклетката. Човешките сперматозоиди могат да бъдат оценени морфологично по различни критерии, при което микроскопски определените нарушения на формата в главичката, средната част и опашката се класифицират по различен начин. Морфологията се счита за здрава, ако повече от 4 % имат нормална форма.
Виталност –
(жизнеспособност)
За определяне на виталността се използва анализ на съотношението на живите сперматозоиди в еякулата.

ЛОШО КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА

ОЛИГОЗООСПЕРМИЯ / АЗООСПЕРМИЯ

(намален брой или липса на сперматозоиди в еякулата) поради:

Ограничено производство

Причини:

 • Стрес
 • Инфекции
 • Хормонални нарушения
 • Диабет
 • Оперирани тумори
 • Аномалии на местоположението
 • Генетични и фактори на околната среда
 • Злоупотреба с алкохол или наркотици

Нарушено транспортиране на сперматозоидите

Причини:

 • Възпаление
 • Варикоцеле (разширени вени)
 • Генетични разстройства

  Няколко проучвания са доказали подобрение на всички параметри на спермата, свързани с фертилитета (включително броя на сперматозоидите и обема на еякулата), след прием на PROFERTIL® в продължение на поне 3 месеца.

ЛОША ПОДВИЖНОСТ

АСТЕНОЗООСПЕРМИЯ

(намалена подвижност на сперматозоидите в еякулата)

  Проучванията многократно са потвърдили, че подвижността на сперматозоидите може да бъде подобрена чрез приемане на PROFERTIL® в продължение на поне 3 месеца. По-специално се е увеличил делът на движещите се напред сперматозоиди, което е важно условие за сперматозоида да достигне и да оплоди яйцеклетката.

OAT-СИНДРОМ

ОЛИГОАСТЕНОТЕРАТОЗООСПЕРМИЯ

(триизмерно патологично изменение на сперматозоидите: намален брой сперматозоиди, които са с намалена подвижност и с нарушена морфология)

Трите фактора за OAT-синдром:

 • Твърде малко сперматозоиди (олиго)
 • Недостатъчна подвижност на сперматозоидите (астено)
 • Увеличен брой неправилно оформени сперматозоиди(терато)

Причини за OAT-синдром

 • Неправилна позиция на тестиса
 • Варикоцеле (разширени вени)
 • Хромозомни аномалии
 • Хормонални нарушения
 • Инфекции
 • Лекарства
 • Алкохол/наркотици

Проучванията многократно са потвърдили, че PROFERTIL® неоспоримо подобрява всички параметри на спермата, свързани с фертилитета, и увеличава шанса за успешно забременяване. Никоя друга формула не е надминала процента на забременяемост от 25-41 % при прием на PROFERTIL®.

Тъй като OAT-синдромът включва намален брой сперматозоиди, намалена подвижност на сперматозоидите и ненормална форма на сперматозоидите, PROFERTIL® може значително да допринесе за подобряване на фертилитета.

РАЗКЪСВАНЕ НА ДНК ВЕРИГИТЕ

ГЕНЕТИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ Е УВРЕДЕНА

При ембрионалното развитие генетичната информация се прехвърля в новосъздадените клетки по време на процеса на клетъчно делене. Ако, обаче, в ДНК има разкъсвания (ако генетичната информация е „разкъсана“ или „увредена“), новосъздадените клетки ще бъдат непълни, неспособни да функционират правилно, в резултат на което ембрионът умира. При клетъчното делене ДНК се управлява като влак по релси. При увреждане на ДНК все едно че липсва част от коловоза – генетичният влак дерайлира.

Задачата на сперматозоидите е да транспортират безопасно носителя на генетичната информация (ДНК) в яйцеклетката. Колкото повече разкъсвания има в ДНК, толкова по-трудно е сперматозоидите да изпълнят задачата си. За оценяване на увреждането на ДНК (степента на фрагментация) са налице различни методи за тестване.

Вече е известно, че мъжкият инфертилитет е свързан и с увредения генетичен материал. Колкото повече са сперматозоидите с увредена ДНК, толкова по-малка е вероятността за успешно забременяване. PROFERTIL® може да бъде особено полезен при мъже на възраст над 35 години, тъй като на тази възраст рискът от увреждане на ДНК започва значително да нараства. Свързаното с възрастта увреждане на ДНК може да бъде свързано с увеличаване на спонтанните аборти 1-2).

Източници:
1) Galaviz-Hernandez et al., Frontiers in Physiology 2019.

2) Sartorius et al., Human Reprod. 2010.

Две клинични проучвания са доказали, че PROFERTIL® може да предпазва от увреждане на ДНК. 74.6 % от потребителите на PROFERTIL® да показали значително увеличение на дела на неувредената ДНК в сперматозоидите след 3 месеца употреба.

N. Phillips, L. Taylor, G. Bachmann. Maternal, infant and childhood risks associated with advanced paternal age: The need for comprehensive counseling for men. Maturitas, 2019; 125: 81 DOI: 10.1016/j.maturitas.2019.03.02