Многобройни проучвания доказват ефикасността на патентовата формула на PROFERTIL® за мъже.

Проучване за COVID-19 2023

PROFERTIL® подобрява качеството на спермата след симптоматична COVID инфекция

Проспективно проучване Arch Ital Urol Androl. 2023 Mar 13;95(1).

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2021 г.

Значително намаляване на ДНК-фрагментацията

Намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL®, n=339

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%