Отпеча

LENUS Pharma GesmbH

Seeböckgasse 59
1160 Виена
Телефон: +43 1 405 14 19
Факс: +43 1 405 14 19 DW 20
office@lenuspharma.com
www.lenuspharma.com

Банкови данни

OBERBANK AG
IBAN: AT80 1515 0005 0128 9847
BIC: OBKLAT2L
UID: ATU 628 08 368

Регистрационен номер на дружеството: 282 292 K
Съд по търговския регистър: Търговски съд на Виена
Орган съгласно ECG: Общинска районна служба на IX район
Седалище: Виена
Ръководство: Brigitte Annerl, MSc
Член на WKO, секция „Търговия“, отдел „Храни
Търговски разпоредби: Търговски разпоредби (www.ris.bka.gv.at)
Собственик на медията, редактор и издател: Lenus Pharma GesmbH
Управляващ директор: Brigitte Annerl, MSc
Адрес: вж. горния адрес
Всички права запазени.
LENUS Pharma GesmbH не носи отговорност за съдържанието на свързаните страници!