ПОДОБРЕНО
КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА

« Увеличава фертилитета при мъже със субклинично варикоцеле »

СУБКЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВАРИКОЦЕЛЕ от 2010 г.

Подобряване на качеството на спермата след 3 месеца прием на PROFERTIL®

Обем на еякулата (мл)   Плътност на сперматозоидите (мил./мл)   Прогресивна подвижност (%)   Нормална морфология (%)изходна стойност след 3 месеца прием на PROFERTIL® лимити на СЗО 1999

Брой пациенти:
n = 55

Публикация:
Презентация на постер в EAU, Братислава (октомври 2010 г.).

Резултатите показват, че PROFERTIL
  • подобрява всички параметри на спермата, необходими за успешно зачеване и бременност; чрез намаляване на оксидативния стрес (причина за ДНК-фрагментация);
  • може да се използва след операция за варикоцеле.

Субклинично проучване за варикоцеле от 2010 г.; Микронутриентите като алтернатива на лечението за фертилитет при мъже със субклинично варикоцеле; Schauer I. et al.; критерии за включване: > 2 години инфертилитет, ≥ 2 патологични спермални анализи; критерии за изключване: инфекции, аспермия, хормонални смущения.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%