НАМАЛЯВА
ДНК-ФРАГМЕНТАЦИЯТА

« Значително намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите »

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2019 г.

Намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL® 

Aspire, Hong Kong 2019

Брой пациенти:
n = 306
(група на PROFERTIL®: n = 146;
контролна група: n = 160)

Презентация:
Aspire 2019, Хонг Конг;
Предстои да бъде публикувано

Уникалният патентован състав на PROFERTIL®:

ДНК проучване от 2019 г.; измерване чрез метода на дисперсия на хроматин в сперматозоидите (Sperm Chromatin Dispersion, SCD), ще се повиши ли интегритетът на ДНК в сперматозоидите след добавяне на микронутриент?
Ретроспективно проучване; Imhof M. et al.; първи резултати, представени в Aspire Хонг Конг през 2019 г.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%