OGRANICZA
FRAGMENTACJĘ DNA

»Znaczne ograniczenie fragmentacji DNA plemników«

BADANIE DNA 2019

Ograniczenie fragmentacji DNA plemników (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

Aspire, Hong Kong 2019

Liczba pacjentów:
n = 306
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 146;
grupa kontrolna: n = 160)

Prezentacja:
Aspire 2019, Hongkong;
Oczekuje na pełną publikację

Unikalny, opatentowany skład produktu PROFERTIL®
  • (nieprzyjmującą żadnej substancji czynnej).
  • Wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę w przypadku grupy przyjmującej produkt PROFERTIL® wynosi 28,06% w porównaniu do 16,31% w przypadku grupy kontrolnej.

DNA Study 2019; Measured with sperm chromatin dispersion (SCD) technique, will DNA integrity in spermatozoa increase after micronutrient supplementation?
A retrospective study; Imhof M. et al.; first results presented at Aspire Hong Kong 2019.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%