POPRAWIA WSZYSTKIE
PARAMETRY PLEMNIKÓW

»Do poprawy jakości nasienia potrzeba czegoś więcej niż zmiany stylu życia«

BADANIE Z GRUPĄ KONTROLNĄ Z 2012 R.

Poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu Profertil® w porównaniu ze zmianą stylu życia

e-SPEN Logo

Liczba pacjentów:
n = 205 (grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 132;
grupa kontrolna: n = 73)

Publikacja:
e-SPEN, Volume 7, Iss. 1, Feb. 2012, P. e50-e53.

W przypadku stosowania produktu PROFERTIL® nastąpiła istotna poprawa wszystkich parametrów plemników (w porównaniu z grupą kontrolną) po trzech miesiącach:
  • Istotnie większa poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia w porównaniu z monitorowaną zmianą stylu życia
  • Poprawia wszystkie parametry nasienia niezbędne do poczęcia i ciąży

Badanie z grupą kontrolną z 2012 roku; Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation; Imhof M. et al.; published in e-SPEN , Volume 7, Issue 1, February 2012; patients (n = 205): PROFERTIL® group: n = 132, control group: n = 73; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility and ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections. Pregnancy rate control group = 15.07%

Badanie pilotażowe potwierdzające słuszność koncepcji. Liczba pacjentów: n = 120

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%