POPRAWA
JAKOŚCI PLEMNIKÓW

»Zwiększa płodność u mężczyzn z subkliniczną postacią żylaków powrózka nasiennego«

BADANIE DOTYCZĄCE SUBKLINICZNEJ POSTACI ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO Z 2010 ROKU

Poprawa jakości plemników po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

Liczba pacjentów:
n = 55

Publikacja:
Prezentacja w postaci plakatu podczas EAU, Bratysława (październik 2010 r.).

Wyniki wskazują, że produkt PROFERTIL®:
  • poprawia wszystkie parametry plemników niezbędne w celu skutecznego zapłodnienia i zajścia w ciążę przez partnerkę poprzez obniżanie stresu oksydacyjnego (przyczyny fragmentacji DNA);
  • może być stosowany po zabiegu chirurgicznym żylaków powrózka nasiennego.

Sub-clinical varicocele study 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele; Schauer I. i wsp.; kryteria włączenia:> 2 lata niepłodności, wyniki ≥ 2 badań wskazujące na zmiany patologiczne nasienia; kryteria wyłączenia: zakażenia, aspermia, zaburzenia hormonalne.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%