ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
СЪСТАВ

« Благодарение на синергичния ефект, патентованата формула на PROfertil® очевидно превъзхожда приема на висока доза L-карнитин. »

L-КАРНИТИН ПРОУЧВАНЕ от 2016 г.

Относителна промяна на параметрите на спермата (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL® в сравнение с групата на моносубстанция

Брой пациенти:
n = 299
(група на PROFERTIL®:
n = 143;
контролна група:
n = 156)

Публикация:
Reprod Biol Endocrin (декември 2016 г.) 14:84.

Първото проспективно контролирано проучване (в сравнение с L-карнитин във висока доза) показа превъзходство на състава PROFERTIL®:
  • Значително превъзхожда монопрепарата по отношение на ефекта върху плътността на спермата, цялостната прогресивна и бърза прогресивна подвижност;
  • Подобрява вероятността от успешно естествено и изкуствено зачеване, бременност и здраве на потомството.

L-карнитин проучване от 2016 г.; Сравнение на ефекта от комбинацията от осем микронутриента срещу стандартен монопрепарат върху параметрите на спермата; Lipovac et al.; критерии за включване: възраст 20-60 години; ≥ 1 година субфертилитет и поне един скорошен резултат от патологичен спермален анализ (≤ 3 месеца); критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%