СПЕРМОГРАМА

ПРЕДИ
СЛЕД

Спермограмата е важен метод за изследване за оценка на мъжкия фертилитет. Оценката се извършва в съответствие с насоките на Световната здравна организация (СЗО). Фокусът на изследването е оценка на сперматозоидите по отношение на тяхната концентрация, подвижност и форма.

Спермограмата използва микроскопски анализ на еякулата, за да се позволи оценка на мъжкия фертилитет. По-конкретно спермограмата се отнася до изброяване на всички находки, събрани по време на изследването на спермата.

ПЪТЯТ КЪМ СИГУРНОСТТА

Спермограмата е най-важното изследване за оценка на мъжкия фертилитет. Пробата от спермата се взема чрез мастурбация при стерилни условия, за предпочитане директно на мястото на изследване, за да се позволи бърза обработка и анализ на пробата. Еякулатът се изследва под микроскоп в лабораторията. Решаваща оценка на това дали увредените сперматозоиди са причина за инфертилитета може да се постигне само чрез съвкупността от няколко фактора, включително количеството, подвижността и качеството на сперматозоидите. Намален брой сперматозоиди в еякулата не означава непременно стерилитет, но може да означава, че успешното оплождане на яйцеклетката ще отнеме повече време. Сперматозоидите с намалена подвижност или ненормална форма също могат да повлияят негативно на създаването на потомство по естествен път.

За какво трябва да се помисли, когато се прави спермограма?

Спермограма се прави най-малко след 2 дни сексуално въздържание.

След около 4 седмици трябва да се направи контролна спермограма.

Необходимо е извличане чрез мастурбация за анализ на спермата.

Необходим е преглед от уролог, за да се изключат фактори като варикоцеле (разширени вени).

КРИТЕРИИ НА СВЕТОВНАТА ЗДРАВНА ОРГАНИЗАЦИЯ (СЗО) ЗА

« НОРМАЛНА СПЕРМОГРАМА »

Повече от 15 милиона сперматозоиди на милилитър семенна течност се очакват в обем на еякулат от поне 1.5 милилитра. Също така, повече от 32 % от сперматозоидите трябва да имат бърза подвижност напред по права линия, а най-малко 4 % трябва да бъдат нормално формирани сперматозоиди. Ако тези критерии са изпълнени, мъжът се счита за способен за създаване на потомство. Освен резултатите по отношение на сперматозоидите, еякулатът трябва да съдържа не повече от един милион левкоцити на милилитър. За да бъдем сигурни, еякулатът винаги трябва да се анализира два пъти. Ако спермограмата е патологична (анормална), т.е. един или повече параметри се отклоняват от нормата на СЗО, необходимо е лечение. Настоящият стандарт на СЗО регламентира, че в един милилитър еякулат трябва да има повече от 15 милиона сперматозоиди. Обемът на еякулата не трябва да бъде по-малък от 1.4 милилитра.

СЗО
1998
СЗО
2010
Обем на еякулата в милилитри 2ml1,5ml
Общ брой сперматозоиди в целия еякулат40 mill.39 mill.
Брой сперматозоиди в милиони на милилитър20 mill./ml17 mill./ml
Прогресивна подвижност в %50%32%
Витални сперматозоиди в %75%38%
Морфологично нормални сперматозоиди в %30%4%
Обща подвижност в %50%40%
pH стойност≥ 7,2 – 7,8≥ 7,2