Категория: Проучвания

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2019 г.

НАМАЛЯВА
ДНК-ФРАГМЕНТАЦИЯТА

« Значително намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите »

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2019 г.

Намаляване на фрагментацията на ДНК на сперматозоидите (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL® 

Aspire, Hong Kong 2019

Брой пациенти:
n = 306
(група на PROFERTIL®: n = 146;
контролна група: n = 160)

Презентация:
Aspire 2019, Хонг Конг;
Предстои да бъде публикувано

Уникалният патентован състав на PROFERTIL®:

ДНК проучване от 2019 г.; измерване чрез метода на дисперсия на хроматин в сперматозоидите (Sperm Chromatin Dispersion, SCD), ще се повиши ли интегритетът на ДНК в сперматозоидите след добавяне на микронутриент?
Ретроспективно проучване; Imhof M. et al.; първи резултати, представени в Aspire Хонг Конг през 2019 г.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2014 г.

ПОДОБРЯВА
КАЧЕСТВОТО НА СПЕРМАТА

« Значително подобряване на защитата срещу фрагментация на ДНК на сперматозоидите »

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2014 г.

Подобряване на качеството на спермата, оценено чрез способността за свързване съгласно SHBA след 3 месеца прием на PROFERTIL®, при 19.7 % увеличение на стойността на SBHA (Sperm Hyaluronan Binding Assay – тест за свързване на сперматозоидите към хиалуронан).

Промяна на средната процентна стойност в сравнение с изходната стойност (p=0.0001)

Промяна на средната процентна стойност в сравнение с изходната стойност (p=0.0001)

European Medical Journal Logo

Брой пациенти:
n = 107
(група на PROFERTIL®:
n = 67;
контролна група:
n = 40)

Публикация:
Европейски медицински журнал – урология
(EMJ Urol.),
май 2014 г.;1:60-65.

Резултатите показват, че PROFERTIL® може:

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

ДНК проучване от 2014 г.; Повишена способност на сперматозоидите за свързване с хиалуронова киселина, което показва по-добро узряване, морфология и по-добър интегритет на ДНК след добавяне на микронутриент; Lipovac M. et al.; критерии за включване: ≥ 1 година субфертилитет, ≥ 2 патологичен спермален анализ; критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ от 2012 г.

ПОДОБРЯВА ВСИЧКИ
ПАРАМЕТРИ НА СПЕРМАТА

« Подобряването на качеството на спермата изисква повече от промяна на начина на живот »

КОНТРОЛИРАНО ПРОУЧВАНЕ от 2012 г.

Подобряване на всички параметри на спермата (в %) след 3 месеца прием на Profertil® в сравнение с промяна на начина на живот

e-SPEN Logo

Брой пациенти:
n = 205
(група на PROFERTIL®:
n = 132; контролна група: n = 73)

Публикация:
e-SPEN, том 7, издание 1, февруари 2012, P. e50-e53.

В групата с прием на PROFERTIL® (в сравнение с контролната група) всички параметри на спермата значително се подобряват след 3 месеца:
  • значително подобряване на всички параметри на спермата в сравнение с наблюдаваната промяна в начина на живот;
  • подобряване на всички параметри на спермата, необходими за успешно зачеване и бременност.

Контролирано проучване от 2012 г.; Подобряване на качеството на спермата след добавяне на микронутриент; Imhof M. et al.; публикувано в e-SPEN, том 7, издание 1, февруари 2012 г.; пациенти (n = 205): група на PROFERTIL®: n = 132, контролна група: n = 73; критерии за включване: ≥ 1 година субфертилитет и ≥ 2 патологични спермални анализи; критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции. Процент на забременяемост в контролната група = 15.07%

Пилотно проучване: доказателство за концепция. Брой пациенти: n = 120

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

L-КАРНИТИН ПРОУЧВАНЕ от 2016 г.

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН
СЪСТАВ

« Благодарение на синергичния ефект, патентованата формула на PROfertil® очевидно превъзхожда приема на висока доза L-карнитин. »

L-КАРНИТИН ПРОУЧВАНЕ от 2016 г.

Относителна промяна на параметрите на спермата (в %) след 3 месеца прием на PROFERTIL® в сравнение с групата на моносубстанция

Брой пациенти:
n = 299
(група на PROFERTIL®:
n = 143;
контролна група:
n = 156)

Публикация:
Reprod Biol Endocrin (декември 2016 г.) 14:84.

Първото проспективно контролирано проучване (в сравнение с L-карнитин във висока доза) показа превъзходство на състава PROFERTIL®:
  • Значително превъзхожда монопрепарата по отношение на ефекта върху плътността на спермата, цялостната прогресивна и бърза прогресивна подвижност;
  • Подобрява вероятността от успешно естествено и изкуствено зачеване, бременност и здраве на потомството.

L-карнитин проучване от 2016 г.; Сравнение на ефекта от комбинацията от осем микронутриента срещу стандартен монопрепарат върху параметрите на спермата; Lipovac et al.; критерии за включване: възраст 20-60 години; ≥ 1 година субфертилитет и поне един скорошен резултат от патологичен спермален анализ (≤ 3 месеца); критерии за изключване: аспермия, варикоцеле, азооспермия, урогенитални инфекции.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

СУБКЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВАРИКОЦЕЛЕ от 2010 г.

ПОДОБРЕНО
КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА

« Увеличава фертилитета при мъже със субклинично варикоцеле »

СУБКЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ВАРИКОЦЕЛЕ от 2010 г.

Подобряване на качеството на спермата след 3 месеца прием на PROFERTIL®

Обем на еякулата (мл)   Плътност на сперматозоидите (мил./мл)   Прогресивна подвижност (%)   Нормална морфология (%)изходна стойност след 3 месеца прием на PROFERTIL® лимити на СЗО 1999

Брой пациенти:
n = 55

Публикация:
Презентация на постер в EAU, Братислава (октомври 2010 г.).

Резултатите показват, че PROFERTIL
  • подобрява всички параметри на спермата, необходими за успешно зачеване и бременност; чрез намаляване на оксидативния стрес (причина за ДНК-фрагментация);
  • може да се използва след операция за варикоцеле.

Субклинично проучване за варикоцеле от 2010 г.; Микронутриентите като алтернатива на лечението за фертилитет при мъже със субклинично варикоцеле; Schauer I. et al.; критерии за включване: > 2 години инфертилитет, ≥ 2 патологични спермални анализи; критерии за изключване: инфекции, аспермия, хормонални смущения.

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

ДНК ПРОУЧВАНЕ от 2021 г.

НАМАЛЯВА
ДНК-ФРАГМЕНТАЦИЯТА

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%

Проучване за COVID-19 2023

ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО НА СПЕРМАТА
СЛЕД ИНФЕКЦИЯ С КОВИД

»Значително увеличение на процента на нормалните резултати от анализа на спермата, в прогресивната подвижност и жизненост«

COVID ПРОУЧВАНЕ 2023

PROFERTIL® подобрява качеството на спермата след симптоматична COVID инфекция.

Брой пациенти:
n = 40
(група на PROFERTIL®: n = 30;
контролна група: n = 10)

Публикация:
Проспективно проучване Arch Ital Urol
Androl. 2023 Mar 13;95(1).

СРЕДЕН ПРОЦЕНТ НА ЗАБРАМЕНЯЕМОСТ 26-41%