Kategoria: Badania

Badanie COVID

LEPSZA JAKOŚC NASIENIA
PO INFEKCJI COVID

»Istotny wzrost proporcji spermogramów mieszczących się w normalnym zakresie w odniesieniu do ruchu postępowego i żywotności plemników«

BADANIE COVID 2023

PROFERTIL® poprawia jakość nasienia po objawowej infekcji COVID.

Liczba pacjentów:
n = 40
(Grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 30;
Grupa kontrolna: n = 10)

Publikacja:
A prospective study, Arch Ital Urol 
Androl. 2023 Mar 13;95(1).

Dowiedzione działanie:
 • Istotny wzrost proporcji spermogramów mieszczących się w normalnym zakresie po 3 miesiącach przyjmowania preparatu PROFERTIL®
 • Istotny wzrostin ruchu postępowego, jak również żywotności po 3 miesiącach przyjmowania preparatu PROFERTIL®

Aschauer J. et al., Recovery of sperm quality after COVID-19 disease in male adults under the influence of a micronutrient combination: A prospective study, Arch Ital Urol Androl. 2023 Mar 13;95(1).

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Badanie DNA 2021

OGRANICZA
FRAGMENTACJĘ DNA

»Istotne ograniczenie fragmentacji DNA w plemnikach«

BADANIE DNA z 2021

Ograniczenie fragmentacji DNA w plemnikach (indeks DFI w %) po 3 miesiącach podawania PROFERTIL®

Liczba pacjentów:
n = 339
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 162;
grupa kontrolna: n = 177)

Unikatowy, opatentowany skład preparatu PROFERTIL®
 • Istotnie ogranicza fragmentację DNA plemników w porównaniu z grupą kontrolną
 • Wskaźnik ciąż 41,3% w podgrupie PROFERTIL® DFI > 15% w porównaniu z 22,9% w grupie kontrolnej
 • Wskaźnik ciąż 41,3% w grupie PROFERTIL® w porównaniu z 15,3% w grupie kontrolnej (cała populacja badana)

DNA-Study 2021; The effect of micronutrient supplementation on spermatozoa DNA integrity in subfertile men and subsequent pregnancy rate; Lipovac M. et al.; published in Gynecological Endocrinology 2021 Jun; 37(6); patients (n = 339): PROFERTIL® group: n=162, control group n=177. 

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Badanie dot. subklinicznej postaci żylaków powrózka nasiennego z 2010 r.

POPRAWA
JAKOŚCI PLEMNIKÓW

»Zwiększa płodność u mężczyzn z subkliniczną postacią żylaków powrózka nasiennego«

BADANIE DOTYCZĄCE SUBKLINICZNEJ POSTACI ŻYLAKÓW POWRÓZKA NASIENNEGO Z 2010 ROKU

Poprawa jakości plemników po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

Liczba pacjentów:
n = 55

Publikacja:
Prezentacja w postaci plakatu podczas EAU, Bratysława (październik 2010 r.).

Wyniki wskazują, że produkt PROFERTIL®:
 • poprawia wszystkie parametry plemników niezbędne w celu skutecznego zapłodnienia i zajścia w ciążę przez partnerkę poprzez obniżanie stresu oksydacyjnego (przyczyny fragmentacji DNA);
 • może być stosowany po zabiegu chirurgicznym żylaków powrózka nasiennego.

Sub-clinical varicocele study 2010; Micronutrients as an alternative to fertility treatment in men with subclinical varicocele; Schauer I. i wsp.; kryteria włączenia:> 2 lata niepłodności, wyniki ≥ 2 badań wskazujące na zmiany patologiczne nasienia; kryteria wyłączenia: zakażenia, aspermia, zaburzenia hormonalne.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Badanie dot. L-karnityny z 2016 r.

WYJĄTKOWY
SKŁAD

»Dzięki synergizmowi działania formuła PROfertil® jest o wiele skuteczniejsza niż przyjmowanie wysokich dawek L-karnityny.«

BADANIE DOTYCZĄCE L-KARNITYNY Z 2016 R.

Istotna zmiana parametrów plemników (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®w porównaniu z grupą przyjmującą substancję w monoterapii

Liczba pacjentów:
n = 299
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 143; 
grupa kontrolna: n = 156)

Publikacja:
Reprod Biol Endocrin (grudzień 2016 r.) 14:84.

W ramach pierwszego badania prospektywnego z grupą kontrolną wykazano wyższość składu produktu PROFERTIL® (w porównaniu z wysokimi dawkami L-karnityny):
 • Istotna wyższość względem produktów z jedną substancją czynną w zakresie wpływu na liczbę plemników oraz ogólny ruch postępowy i szybki ruch postępowy
 • Zwiększa prawdopodobieństwo poczęcia dziecka metodą naturalną i w przypadku stosowania technologii wspomagających zapłodnienie, jak również prawdopodobieństwo ciąży i narodzin zdrowego potomstwa

Badanie dotyczące L-karnityny z 2016 roku; Comparison of the effect of a combination of eight micronutrients versus a standard mono preparation on sperm parameters; Lipovac i wsp.; kryteria włączenia: wiek od 20 do 60 lat; ≥ 1 rok obniżonej płodności i wynik przynajmniej jednego niedawno przeprowadzonego badania wskazujący na zmiany patologiczne nasienia (w okresie ≤ 3 miesięcy); kryteria wyłączenia: aspermia, żylaki powrózka nasiennego, azoospermia, zakażenia układu moczowo-płciowego.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Kontrolowane Badanie 2012

POPRAWIA WSZYSTKIE
PARAMETRY PLEMNIKÓW

»Do poprawy jakości nasienia potrzeba czegoś więcej niż zmiany stylu życia«

BADANIE Z GRUPĄ KONTROLNĄ Z 2012 R.

Poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu Profertil® w porównaniu ze zmianą stylu życia

e-SPEN Logo

Liczba pacjentów:
n = 205 (grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 132;
grupa kontrolna: n = 73)

Publikacja:
e-SPEN, Volume 7, Iss. 1, Feb. 2012, P. e50-e53.

W przypadku stosowania produktu PROFERTIL® nastąpiła istotna poprawa wszystkich parametrów plemników (w porównaniu z grupą kontrolną) po trzech miesiącach:
 • Istotnie większa poprawa w zakresie wszystkich parametrów nasienia w porównaniu z monitorowaną zmianą stylu życia
 • Poprawia wszystkie parametry nasienia niezbędne do poczęcia i ciąży

Badanie z grupą kontrolną z 2012 roku; Improvement of sperm quality after micronutrient supplementation; Imhof M. et al.; published in e-SPEN , Volume 7, Issue 1, February 2012; patients (n = 205): PROFERTIL® group: n = 132, control group: n = 73; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility and ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections. Pregnancy rate control group = 15.07%

Badanie pilotażowe potwierdzające słuszność koncepcji. Liczba pacjentów: n = 120

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Badanie DNA 2014

POPRAWA JAKOŚCI
NASIENIA

»Istotne zwiększenie ochrony przed fragmentacją DNA plemników«

BADANIE DNA 2014

Poprawa jakości nasienia na podstawie wyniku testu SHBA, oceniającego wiązanie plemników z kwasem hialuronowym po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

European Medical Journal Logo

Liczba pacjentów:
n = 107
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 67, 
grupa kontrolna: n = 40);

Publikacja:
EMJ Urol. May 2014;1:60-65.

Wyniki wskazują, że produkt PROFERTIL® może:
 • zwiększać możliwość udanego zapłodnienia i zajścia w ciążę;
 • pomagać w zapobieganiu powtarzającym się poronieniom 1);
 • wywierać pozytywny wpływ na rozwój zarodka 2);
 • zwiększać prawdopodobieństwo poczęcia w przypadku stosowania technologii wspomagających zapłodnienie 1) 2).

1) Aitken RJ and Koppers AJ. Apoptosis and DNA damage in human spermatozoa. Asian J Andrology 2011; 13,36–42. 
2) Wong WY et al. Male factor subfertility: possible causes and the impact of nutritional factors. Fertil Steril 2000; 73:435-442.

Badanie dotyczące DNA z 2014 roku; Increased hyaluronan acid binding ability of spermatozoa indicating a better maturity, morphology, and higher DNA integrity after micronutrient supplementation; Lipovac M. et al.; inclusion criteria: ≥ 1 year of subfertility, ≥ 2 pathological semen analyses; exclusion criteria: aspermia, varicocele, azoospermia, urogenital infections.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%

Badanie DNA 2019

OGRANICZA
FRAGMENTACJĘ DNA

»Znaczne ograniczenie fragmentacji DNA plemników«

BADANIE DNA 2019

Ograniczenie fragmentacji DNA plemników (w %) po trzech miesiącach stosowania produktu PROFERTIL®

Aspire, Hong Kong 2019

Liczba pacjentów:
n = 306
(grupa przyjmująca PROFERTIL®: n = 146;
grupa kontrolna: n = 160)

Prezentacja:
Aspire 2019, Hongkong;
Oczekuje na pełną publikację

Unikalny, opatentowany skład produktu PROFERTIL®
 • (nieprzyjmującą żadnej substancji czynnej).
 • Wskaźnik zajścia w ciążę przez partnerkę w przypadku grupy przyjmującej produkt PROFERTIL® wynosi 28,06% w porównaniu do 16,31% w przypadku grupy kontrolnej.

DNA Study 2019; Measured with sperm chromatin dispersion (SCD) technique, will DNA integrity in spermatozoa increase after micronutrient supplementation?
A retrospective study; Imhof M. et al.; first results presented at Aspire Hong Kong 2019.

Packshot PROFERTIL® male

ŚREDNI WSKAŹNIK ZAJŚCIA W CIĄŻĘ PRZEZ PARTNERKĘ 26–41%